Stejně jako při zakládání setého trávníku, i při pokládání kobercového hraje nejdůležitější roli precizní příprava půdy. Kobercový trávník pokládáme na čistou zeminu. Z půdy je tedy nutné odstranit veškeré stavební zbytky, kameny, drny. Pokud máte trávník, místo nějž chcete položit trávník nový, je nutné začít nejprve se zničením tohoto porostu.